Home

TLX®500- 50 tone

TLX®500- 50 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=2 m1607.39 lei (TVA inclus)1350.75 Lei / 289.27 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 256.64 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=2.5 m1987.91 lei (TVA inclus)1670.51 Lei / 357.75 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 317.4 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=3 m2368.27 lei (TVA inclus)1990.14 Lei / 426.2 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 378.13 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=3.5 m2748.57 lei (TVA inclus)2309.72 Lei / 494.64 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 438.85 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=4 m3128.93 lei (TVA inclus)2629.35 Lei / 563.09 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 499.58 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=5 m3889.63 lei (TVA inclus)3268.6 Lei / 699.99 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 621.03 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=6 m4650.46 lei (TVA inclus)3907.95 Lei / 836.91 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 742.51 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=7 m5411.12 lei (TVA inclus)4547.16 Lei / 973.8 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 863.96 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=8 m6171.99 lei (TVA inclus)5186.55 Lei / 1110.73 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 985.44 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=9 m6932.65 lei (TVA inclus)5825.76 Lei / 1247.62 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1106.89 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=10 m7693.37 lei (TVA inclus)6465.02 Lei / 1384.52 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1228.35 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=11 m8454.19 lei (TVA inclus)7104.36 Lei / 1521.44 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1349.83 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=12 m9214.85 lei (TVA inclus)7743.57 Lei / 1658.33 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1471.28 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=13 m9975.73 lei (TVA inclus)8382.97 Lei / 1795.26 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1592.76 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=14 m10736.38 lei (TVA inclus)9022.17 Lei / 1932.15 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1714.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=15 m11497.1 lei (TVA inclus)9661.43 Lei / 2069.05 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1835.67 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=16 m12257.93 lei (TVA inclus)10300.78 Lei / 2205.97 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1957.15 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=17 m13018.58 lei (TVA inclus)10939.98 Lei / 2342.86 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 2078.6 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=18 m13779.3 lei (TVA inclus)11579.24 Lei / 2479.76 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 2200.06 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=19 m14540.12 lei (TVA inclus)12218.59 Lei / 2616.68 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 2321.53 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®500-50 tone L=20 m15300.83 lei (TVA inclus)12857.84 Lei / 2753.58 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 2442.99 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos