Home

TLX®400- 40 tone

TLX®400- 40 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=2 m1270.6 lei (TVA inclus)1067.73 Lei / 228.66 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 202.87 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=2.5 m1571.82 lei (TVA inclus)1320.86 Lei / 282.87 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 250.96 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=3 m1873 lei (TVA inclus)1573.95 Lei / 337.07 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 299.05 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=3.5 m2174.01 lei (TVA inclus)1826.9 Lei / 391.24 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 347.11 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=4 m2475.24 lei (TVA inclus)2080.03 Lei / 445.45 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 395.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=5 m3077.41 lei (TVA inclus)2586.06 Lei / 553.82 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 491.35 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=6 m3679.65 lei (TVA inclus)3092.14 Lei / 662.20 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 587.51 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=7 m4281.88 lei (TVA inclus)3598.22 Lei / 770.58 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 683.66 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=8 m4884.12 lei (TVA inclus)4104.3 Lei / 878.96 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 779.82 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=9 m5486.3 lei (TVA inclus)4610.34 Lei / 987.33 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 875.96 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=10m6088.54 lei (TVA inclus)5116.42 Lei / 1095.71 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 972.12 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=11 m6690.78 lei (TVA inclus)5622.5 Lei / 1204.09 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1068.28 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=12 m7293.01 lei (TVA inclus)6128.58 Lei / 1312.47 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1164.43 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=13 m7895.19 lei (TVA inclus)6634.61 Lei / 1420.84 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1260.58 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=14 m8497.42 lei (TVA inclus)7140.69 Lei / 1529.22 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1356.73 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=15 m9099.66 lei (TVA inclus)7646.77 Lei / 1637.6 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1452.89 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=16 m9701.89 lei (TVA inclus)8152.85 Lei / 1745.98 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1549.04 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=17 m10304.08 lei (TVA inclus)8658.89 Lei / 1854.35 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1645.19 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=18 m10906.31 lei (TVA inclus)9164.97 Lei / 1962.73 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1741.34 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=19 m11508.55 lei (TVA inclus)9671.05 Lei / 2071.11 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1837.5 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®400-40 tone L=20 m12110.78 lei (TVA inclus)10177.13 Lei / 2179.49 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1933.65 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos