Home

TLX®300- 30 tone

TLX®300- 30 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=1.5 m790.56 lei (TVA inclus)664.34 Lei / 142.37 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 126.22 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=2 m1032.12 lei (TVA inclus)867.33 Lei / 185.87 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 164.79 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=2.5 m1273.73 lei (TVA inclus)1070.36 Lei / 229.38 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 203.37 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=3 m1515.27 lei (TVA inclus)1273.34 Lei / 272.88 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 241.93 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=3.5 m1756.71 lei (TVA inclus)1476.23 Lei / 316.36 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 280.48 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=4 m1998.15 lei (TVA inclus)1679.12 Lei / 359.84 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 319.03 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=5 m2481.32 lei (TVA inclus)2085.14 Lei / 446.85 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 396.18 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=6 m2964.3 lei (TVA inclus)2491.01 Lei / 533.83 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 473.29 LeiUltimele 2 bucati.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=7 m3447.3 lei (TVA inclus)2896.89 Lei / 620.81 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 550.41 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=8 m3930.34 lei (TVA inclus)3302.81 Lei / 707.8 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 627.53 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=9 m4413.33 lei (TVA inclus)3708.68 Lei / 794.78 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 704.65 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=10 m4896.33 lei (TVA inclus)4114.56 Lei / 881.76 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 781.77 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=11 m5379.31 lei (TVA inclus)4520.43 Lei / 968.74 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 858.88 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=12 m5862.36 lei (TVA inclus)4926.35 Lei / 1055.73 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 936.01 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=13 m6345.19 lei (TVA inclus)5332.09 Lei / 1142.68 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1013.1 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=14 m6828.17 lei (TVA inclus)5737.96 Lei / 1229.66 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1090.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=15 m7311.22 lei (TVA inclus)6143.88 Lei / 1316.65 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1167.34 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=16 m7794.21 lei (TVA inclus)6549.76 Lei / 1403.63 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1244.45 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=17 m8277.2 lei (TVA inclus)6955.63 Lei / 1490.61 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1321.57 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=18 m8760.2 lei (TVA inclus)7361.51 Lei / 1577.59 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1398.69 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=19 m9243.24 lei (TVA inclus)7767.43 Lei / 1664.58 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1475.81 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®300-30 tone L=20 m9726.35 lei (TVA inclus)8173.4 Lei / 1751.58 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1552.95 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos