Home

TLX®250- 25 tone

TLX®250- 25 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=1 m431.57 lei (TVA inclus)362.66 Lei / 77.72 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 68.91 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=1.5 m570.51 lei (TVA inclus)479.42 Lei / 102.74 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 91.09 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=2 m748.75 lei (TVA inclus)629.2 Lei / 134.84 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 119.55 LeiUltimele 4 bucati.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=2.5 m926.78 lei (TVA inclus)778.81 Lei / 166.9 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 147.97 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=3 m1104.97 lei (TVA inclus)928.55 Lei / 198.99 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 176.42 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=3.5 m1283.17 lei (TVA inclus)1078.29 Lei / 231.08 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 204.88 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=4 m1461.42 lei (TVA inclus)1228.08 Lei / 263.18 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 233.34 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=5 m1817.63 lei (TVA inclus)1527.42 Lei / 327.33 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 290.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=6 m2174.07 lei (TVA inclus)1826.95 Lei / 391.52 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 347.12 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=7 m2530.34 lei (TVA inclus)2126.34 Lei / 455.68 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 404 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=8 m2886.73 lei (TVA inclus)2425.82 Lei / 519.86 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 460.91 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=9 m3243.17 lei (TVA inclus)2725.35 Lei / 584.05 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 517.82 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=10m3599.39 lei (TVA inclus)3024.7 Lei / 648.20 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 574.69 LeiUltimele 4 bucati.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=11 m3955.83 lei (TVA inclus)3324.23 Lei / 712.39 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 631.6 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=12 m4312.11 lei (TVA inclus)3623.62 Lei / 776.55 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 688.49 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=13 m4668.49 lei (TVA inclus)3923.1 Lei / 840.73 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 745.39 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=14 m5024.93 lei (TVA inclus)4222.63 Lei / 904.92 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 802.3 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=15 m5381.14 lei (TVA inclus)4521.97 Lei / 969.07 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 859.17 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=16 m5737.59 lei (TVA inclus)4821.5 Lei / 1033.26 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 916.09 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=17 m6093.86 lei (TVA inclus)5120.89 Lei / 1097.42 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 972.97 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=18 m6450.24 lei (TVA inclus)5420.37 Lei / 1161.60 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1029.87 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=19 m6806.51 lei (TVA inclus)5719.76 Lei / 1225.76 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1086.75 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®250-25 tone L=20 m7162.91 lei (TVA inclus)6019.25 Lei / 1289.94 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 1143.66 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos