Home

TLX®150-15 tone

TLX®150-15 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=1 m299.92 lei (TVA inclus)252.03 Lei / 54.01 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 47.89 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=1.5 m432.62 lei (TVA inclus)363.55 Lei / 77.91 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 69.07 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=2 m565.62 lei (TVA inclus)475.31 Lei / 101.86 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 90.31 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=2.5 m698.49 lei (TVA inclus)586.97 Lei / 125.79 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 111.52 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=3 m831.32 lei (TVA inclus)698.59 Lei / 149.71 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 132.73 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=3.5 m964.21 lei (TVA inclus)810.26 Lei / 173.64 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 153.95 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=4 m1097.03 lei (TVA inclus)921.87 Lei / 197.56 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 175.16 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=5 m1362.74 lei (TVA inclus)1145.16 Lei / 245.41 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 217.58 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=6 m1628.44 lei (TVA inclus)1368.44 Lei / 293.26 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 260 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=7 m1894.15 lei (TVA inclus)1591.72 Lei / 341.11 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 302.43 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=8 m2159.85 lei (TVA inclus)1815 Lei / 388.96 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 344.85 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=9 m2425.57 lei (TVA inclus)2038.29 Lei / 436.81 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 387.28 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=10 m2691.27 lei (TVA inclus)2261.57 Lei / 484.66 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 429.7 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=11 m2957.14 lei (TVA inclus)2484.99 Lei / 532.54 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 472.15 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=12 m3222.84 lei (TVA inclus)2708.27 Lei / 580.39 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 514.57 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=13 m3488.56 lei (TVA inclus)2931.56 Lei / 628.24 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 557 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=14 m3754.26 lei (TVA inclus)3154.84 Lei / 676.09 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 599.42 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=15 m4019.96 lei (TVA inclus)3378.12 Lei / 723.94 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 641.84 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=16 m4285.83 lei (TVA inclus)3601.54 Lei / 771.82 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 684.29 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=17 m4551.55 lei (TVA inclus)3824.83 Lei / 819.67 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 726.72 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=18 m4817.25 lei (TVA inclus)4048.11 Lei / 867.52 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 769.14 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=19 m5082.95 lei (TVA inclus)4271.39 Lei / 915.37 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 811.56 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®150-15 tone L=20 m5348.78 lei (TVA inclus)4494.77 Lei / 963.24 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 854.01 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos