Home

TLX®120-12 tone

TLX®120-12 tone

 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=1 m265.55 lei (TVA inclus)223.15 Lei / 48.21 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 42.4 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=1.5 m381.44 lei (TVA inclus)320.54 Lei / 69.25 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 60.9 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=2 m497.18 lei (TVA inclus)417.8 Lei / 90.26 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 79.38 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=2.5 m613.02 lei (TVA inclus)515.14 Lei / 111.29 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 97.88 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=3 m728.91 lei (TVA inclus)612.53 Lei / 132.33 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 116.38 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=3.5 m844.64 lei (TVA inclus)709.78 Lei / 153.34 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 134.86 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=4 m960.53 lei (TVA inclus)807.17 Lei / 174.38 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 153.36 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=5 m1192.26 lei (TVA inclus)1001.9 Lei / 216.45 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 190.36 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=6 m1423.88 lei (TVA inclus)1196.54 Lei / 258.50 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 227.34 LeiUltimele 2 bucati.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=7 m1655.67 lei (TVA inclus)1391.32 Lei / 300.58 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 264.35 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=8 m1887.24 lei (TVA inclus)1585.92 Lei / 342.62 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 301.32 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=9 m2118.87 lei (TVA inclus)1780.56 Lei / 384.67 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 338.31 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=10 m2350.65 lei (TVA inclus)1975.34 Lei / 426.75 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 375.31 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=11 m2582.23 lei (TVA inclus)2169.94 Lei / 468.79 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 412.29 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=12 m2813.85 lei (TVA inclus)2364.58 Lei / 510.84 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 449.27 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=13 m3045.64 lei (TVA inclus)2559.36 Lei / 552.92 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 486.28 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=14 m3277.2 lei (TVA inclus)2753.95 Lei / 594.96 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 523.25 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=15 m3508.82 lei (TVA inclus)2948.59 Lei / 637.01 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 560.23 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=16 m3740.44 lei (TVA inclus)3143.23 Lei / 679.06 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 597.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=17 m3972.18 lei (TVA inclus)3337.97 Lei / 721.13 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 634.21 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=18 m4203.81 lei (TVA inclus)3532.61 Lei / 763.18 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 671.2 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=19 m4435.7 lei (TVA inclus)3727.48 Lei / 805.28 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 708.22 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos
 • Chingi textile de ridicare circulare TLX® capacitati MARI
  TLX®120-12 tone L=20 m4667.16 lei (TVA inclus)3921.98 Lei / 847.30 EURO (fara TVA)Valoare TVA: 745.18 LeiProdus cu termen de livrare.
  Adauga in cos